Alatskivi Kunstide Kooli õpilane järgib koolis kehtestatud kodukorda:

• Käitub viisakalt, suhtub väärikalt kaasõpilastesse ja õpetajatesse.

• Kannab kaasas igaks tunniks vajalikud õppevahendid.

• Võtab osa kõikidest kooli aktustest, kontsertidest ja muudest kooli üritustest, sest need on osa õppetööst. Tuleb üritustele pidulikus riietuses.

• Võtab aktiivselt osa tundidest, mõtleb kaasa ja küsib õpetajalt vajadusel nõu ja selgitusi.

• Saab õppeaasta lõpus tunnistuse, kus õpetaja on hinnanud püüdlusi, teadmisi ja oskusi.

• Teavitab vanemaid õpitulemustest ja kunstide kooli tegemistest.

• Saab avalikku tunnustust hea õppimise ja esinemise eest.

• Kannab vahetusjalatseid.

• Sulgeb enda järel ukse, hoiab kooli mööblit ja õppevahendeid, hoolitseb ruumide puhtuse ja korra eest.

• Teavitab haigestumise või ootamatu puudumise korral alati oma õpetajat.

• Omab õigust eelneval kokkuleppel õpetaja või direktoriga kasutada kooli ruume, instrumente ja õppevahendeid.