Seoses eriolukorra väljakuulutamisega algab koroonaviiruse ennetusmeetodina kaugõpe alates 16.03.2020. Kaugõppe ajal on põhiline infokanal õpilase, lapsevanema ja õpetaja vahel Stuudium.
Sisene Stuudiumisse SIIT!

Abi Stuudiumi logimiseks, kasutamiseks jne SIIT!

Ülevaade kevadistest toimetustest Alatskivi Kunstide Koolis

*Hindamine

Poolaasta ja aastahindeid numbriliselt muusika- ja tantsuosakonnas sellel aastal ei panda. Kunstiosakonna hindamine on veerandipõhine ning aastahinded lisatakse numbriliselt.
Järgmistesse klassidesse viime õpilased tehtud, tegemata tööde ja tundides osalemise põhjal (arvestades ka distantsõppeperioodi).
IV klassidele tasemetöid ei korraldata.

Muusikaosakonna lõpetajate (VII klass) eksamid korraldame uue kooliaasta alguses (nii solf kui instrument) kokkuleppel laste ja lastevanematega.
Kunstiosakonna kaitsmise korraldus on selgitamisel.
Pop-tantsu lõpuarvestuse (lõpetajad) korraldame uue õppeaasta alguses kokkuleppel laste ja lastevanematega.
*Alates 18. maist
Lastevanemate nõusolekul osalevad kontakttundides need, kes distantsõppel pole mingitel põhjustel tunnitöös osalenud. Alates 11. mail selgitame välja keda ootame alates 18. maist kooli ning teavitame täpsemast korraldusest. Kes kindlasti ei taha või ei saa osaleda, siis palume selle nädala jooksul esitada tegemata töid ja/või osaleda videotundides. Õpilastega, kellel on asjad korras, jätkub distantsõpe kooliaasta lõpuni. Samuti valmistame sellel perioodil kevadkontsert-video, mille tegemiseks palume peamiselt üleminekuklasside ja lõpetajate abi ja kutsume kindlatel aegadel kooli.
*Kooliaasta lõpp
Õppetöö kestab kuni 5. juuni 2020. Tunnistused avaldame Stuudiumis ja võimalusel prindime välja. Kätte saab koolist kindlatel aegadel või edastame need postiga. Kevadkontsert-video esitlus toimub 5. juunil.
*Uute õpilaste vastuvõtt
Kokkusaamised Alatskivi Kunstide Kooli astumiseks toimuvad sellel aastal ainult augustikuus. Sooviavaldusi kooli astumiseks ootame kuni 31.05.2020.
Sooviavalduste täitmine ja täpsem info meie kodulehel.

2020/2021 õa alustame Alatskivil uutes ruumides Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli III korrusel.