ÕPPEKAVAD

DISTANTSÕPPEKORD

ÕPILASE PÕHIÕPPESSE VASTUVÕTU AVALDUS

ÕPILASE VABAÕPPESSE VASTUVÕTU AVALDUS

ÕPILASE LAHKUMISAVALDUS

Avaldused saata digiallkirjastatult aadressile kool@alatskivikunstidekool.ee või tuua paberkandjal kooli kantseleisse!