KALLE KINDEL
Löökpilliõpetaja

Löökpillide õppe fookuses on trummikomplekt ja selle kasutamine tänapäeva levimuusikas (pop/rock/jazz), kuid mitte ainult -- selle kõrval tegeletakse palju ka üldist musikaalsust arendavate rütmikaharjutuste ja etniliste käsitrummidega. Õppekava läbinud noor oskab saata trummikomplektil/rütmipillidel erinevat ansamblimuusikat ja kui tal ei ole ka soovi minna edasi õppima professionaalseks löökpillimängijaks, jääb tal ikkagi kaasa tugev baas rütmikas ja koordinatsioonis. Õpetaja Kalle Kindel on lõpetanud Viljandi Kultuuriakadeemia jazzmuusika õppekava löökpillide erialal, õpetab mitmes muusikakoolis ja mängib erinevates ansamblikoosseisudes.

PILLE-RIIN ALAND
Flöödiõpetaja

Oma õpetamise meetodi puhul olen lähtunud nii nõutavast klassikalise muusika repertuaarist kui ka teistest muusikastiilidest nagu jazz- ja popmuusika. Et flöödimäng oleks huvitav, teeme tundides lisaks põhiharjutustele ka loovaid harjutusi: nt. kuulmise järgi mängimine, võõra nooditeksti lugemine, mida eelnevalt pole näinud ega ettevalmistanud, ja palju muud toredat. Sellisel meetodil ei muutu harjutamine üksluiseks. Oma tunnis aitan õpilastel paremini mõista käsitletavat muusikat kuna flöödimäng ei ole pelgalt üks tehniline noodijada. Tundes paremini pala, mida esitad, oskad edasi anda emotsiooni, mida autor on kirjeldanud. Võimaldan õpilastel valida muusika vahel, mida esitada ja annan vajadusel nõu arvestades nende individuaalseid võimeid. Üsna palju tegeleme ka mälu treenimisega, milles õpilane peab pala lisaks lehest lugemisele pähe õppima. Minu õpilastel, kellel pillimäng läheb kenasti tuleb tihti ette nii koolis kui väljaspool seda toimuvaid esinemisi ning tublimatel on võimalus osa võtta ka konkurssitel, kus nad saavad ka näha omaealisi ja vanemaid õpilasi omavahel pillimängus konkureerimas. Teisi nähes arendab see silmaringi ja on kindlasti ka heaks motivatsiooniallikaks. Oma praegustele ja tulevastele õpilastele soovin rõõmsat meelt ja lõbusat harjutamist!

IRINA KRIVONOGOVA
Kunstiõpetaja

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli maaliosakonna. Pärast mitmeid kümneid luhtunuid maailma vallutuskatseid otsustasin alustada rohujuure tasandilt ning muuta maailma läbi laste - neile kunsti õpetades. Siiani on projekt olnud minu katsetest edukaim. Peale selle on lapsed palju andekamad kui mina ja ma saan varastada nende ideid ja kasutada oma loomingus. Kunstiõpetuses pean ma tähtsaks lastes omanäolisuse ja ise otsustamise julguse arendamist. Mida erinevamad on pildid, seda parem. Samas on tehnilised oskused ning vilumus sama olulised. Minu eesmärgiks on, et pärast kooli lõpetamist on õpilane võimeline soovi korral sisse saama kunstikõrgkooli ning tema soov ennast väljendada läbi kunsti säilib läbi terve elu. Sellega on minu maailmamuutmisplaan teostunud.

MADE RITSING
Lauluõpetaja

Intuitsioon ja tunded, tarkus ja töö on eduka tulemuse eeldus.

Olen õpetajana õnnelik, kui lapsed õpivad tänu klaverimängule ja laulmisele muusikat tundma ja tunnetama. Püüan kohandada nõudmisi võimetele, et neist kasvaksid muusikasõbrad. Olen seda meelt, et pilliõppimist ei tohi teha ebameeldivaks. Muusikat ei saa sundida! Aga isegi harrastus nõuab järjekindlust ja püsivust. Soovin oma õpilastele olla sõbralikuks toeks sellel kaunil teekonnal.

SVETLANA PODGORNAJA
Solfedžoõpetaja, muusikalugu

Olen õpetaja, kes koostöös õpilasega avastab "saladusi", mis on helidesse põimitud. "Muusikaga ellu lä`eme koolipingist lahkudes, ja kui elus jälle näeme: muusikaga kohtume". Sooviksin, et need H.Elleri Muusikakooli laulu sõnad, mille autoriks on Aare Allikvee, kes õpetas ka mind muusikat tundma, kuuluksid kõikidele, kes annavad endast osa ka muusikale.

LIIS TENNO
Pop-tantsu õpetaja


JEKATERINA TÕLNIKOVA
Peotantsu õpetaja
Tants on olnud minu kireks kogu minu teadliku elu. Tantsupisiku sain juba lasteaiast, kui Reet Kruubi
juhendamisel tantsisime kõikidel lasteaia üritustel.

Peotantsu õppisin Alatskivi Kunstide Koolis, minu õnnetuseks ei leidnud ma endale partnerit ja

enamiku ajast tantsisin üksinda. Seetõttu olen ka jube õnnelik, et praegu on minu juhendada just
nimelt PAAR. Keskkooli ajal õpetasin peotantsu ka Koosa lasteaia lastele, mis oli väga vahva kogemus.

Loodan, et suudan minu praegustes õpilastes sütitada selle tantsutulekese, mis jääb veel pikaks ajaks 
lõõmama.

KRISTEL MARUSTE (lapsehoolduspuhkusel)

Pop-tantsu õpetaja

Tants on minu kirg, millega olen tegelenud juba üle 17 aasta. Suure armastuse tantsu vastu sain tantsukoolis Shate, kus alustasin ligi 10 aastat tagasi ka treenerina. Sellest ajast peale tundsin, kui mõnus on lapsi juhendada ja kui palju energiat ja rõõmu see annab. Kindel soov oli ka oma tulevik siduda tantsuga, seega jätkus mu haridustee Viljandi Kultuuriakadeemias tantsukunsti erialal. Möödunud kevadel lõpetasin cum laude VKA tantsuõpetaja ja koreograafi eriala. Olen läbi elu katsetanud erinevaid stiile: show, estraad, hip-hop, kaasaegne tants, jazz, klassika, pilates, kontaktimprovisatsioon, fitness, modern, loovtants, Idla ja rahvatants. Tuleb tunnistada, et nimistus viimane on ka kõige südamelähedasem. Oma tundides kasutan tantsijate tehnika arendamiseks erinevaid õpituid stiile.

Tants ei ole lihtsalt muusika järgi liikumine. See on oskus teha rühmaga koostööd, arvestada teistega, avada oma emotsioone läbi tantsu. Minu soov on õpetada tantsijaid elust rõõmu tundma ja vajadusel ka pingutama, nii et “ninast veri väljas”. Kõiki neid tantsusaalis õpitud oskusi läheb ju elus vaja :).

NICHOLAS MATTHEW SCOTT
Kitarriõpetaja

"Music has always played a big part in my life. I started learning piano at school at the age of six before moving onto trumpet. I played trumpet in our school’s brass band and was also the band leader. I started learning acoustic guitar at around the age of 14 and when my family moved to the UK, I picked up the bass guitar too. I went onto play bass in a semi-professional band before focusing on being a singer-songwriter, where I was active on the London circuit. Having built up a fairly decent network of musicians, I discovered a passion for recording. I recorded with a number of musicians, playing and singing multiple instruments on a number of recording sessions. When I moved to Estonia, I found my musical outlet playing rhythm and lead guitar for a Tartu cover band. I also taught music at Tartu International Daycare and facilitated (and filled in on multiple instruments) the Tartu International School Band. Music has the power to teach people so much and I am thrilled to have the opportunity to influence the lives of young musicians in Alatskivi.”

KAROLIINA LORENZ
Kitarriõpetaja

Oma muusikaõpinguid alustasin 2008. aastal Nõo muusikakoolis, kui hakkasin Vaido Petseri juures klassikalist kitarri õppima. 2011. aastast jätkasin õpinguid Heino Elleri nim Tartu muusikakooli noorteosakonnas Peep Petersoni juures. Pärast 2016. aastal lõpetamist otsustasin sama kooli keskastmes jätkata, kus õpin siiamaani. Lisaks klassikalisele kitarrile olen õppinud neli aastat klaverit ning aastaid laulnud erinevates koorides. 2018. aasta sügisest töötan Tartu II muusikakoolis ning 2019. aasta algusest ka Muusikakoolis Helivõlu.

SIIM KORNEL
Solfedžoõpetaja 


Kõik võib olla muusika, kuid selle salakeele mõistmiseks peame oskama muusikat tunnetada. Selle kirjalikele ja kuuldelistele väljendustele üritangi õpilasi suunata, et suudaksime mõista muusika keeles kirjutatut, seda sisemiselt kuulda ja kuuldut kirjalikult esitada. Nii võib saada muusika keelest muusikaline kirjaoskus ja muusikast üks võimalik elustiil. Soovin, et lapsed õpiksid niimoodi stiilsemalt elama :)

KERSTI JUUL
Klaveriõpetaja

JEKATERINA VOITEHHOVITŠ
Klaveriõpetaja (Vara osakond)

KATRI PRUULMANN
Solfedžoõpetaja (Vara osakond)

JOOSEP VERBU
Klaveriõpetaja (Vara osakond)