Hoolekogu liikmed 2022/2023 õa

Siret Vagula - lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees
Kristin Elken - lastevanemate esindaja
Heidi Laanemäe - lastevanemate esindaja
Siim Kornel - õpetajate esindaja
Katri Pruulmann - Vara osakonna õpetajate esindaja
Sven Särki - koolipidaja esindaja
Kaira Kruusaauk - õpilaste esindaja