Kooliperre kuuluvad tublid õpetajad, püüdlikud õpilased, toetav hoolekogu, hoolivad lapsevanemad ja armsad vilistlased.