ALATSKIVI KUNSTIDE KOOL kuulutab välja konkursi kooli sümboolika ideekavandi leidmiseks (UUS TÄHTAEG)


Alatskivi Muusikakool alustas tegevust 1990. aastal. Mõned aastad hiljem lisandusid olemasolevale muusikaõppele juurde ka kunstiõpe ja tantsuõpe ning aastast 1994 kannab kool Alatskivi Kunstide Kooli nime. Märksõnad, mis kooli toimimist täna iseloomustavad, on innovatsioon, avatus uutele ideedele, valikute ja võimaluste rohkus, vastutustunne, sõbralikkus, hoolivus ja väärikus.

Konkursi eesmärk:

Konkursi eesmärk on leida Alatskivi Kunstide Koolile parimal viisil iseloomustav LOGO, mis koosneks logomärgist ja logokirjast. Kiri (Alatskivi Kunstide Kool) ja märk peaksid moodustama ühtse terviku, kuid võiksid olla kasutatavad ka eraldi. Neid peaks saama kasutada nii kooli dokumentidel, erinevatel reklaamtrükistel kui ka meenetel.

Konkursi tingimused:

LOGO peaks iseloomustama Alatskivi Kunstide Kooli eripära ja kinnitama kooli positiivset kuvandit. Konkurss on avalik ja sellel võivad osaleda kõik huvilised, kellel on toredaid ideid.

Ühe osaleja poolt esitatud kavandite arv ei ole piiratud. Logokiri peaks olema selgesti loetav. Autoriõigus logo kavandile loetakse loovutatuks konkursi auhinna kättesaamisel.

Nõuded töö vormistamiseks:

Konkursi töö tuleb esitada must-valge ja/või värvilise kavandina.

Kavandid võib joonistada käsitsi (formaat A4), erinevaid arvutiprogramme kasutades või teostada kollaažina.

Kavandil ei tohi kasutada elemente, mis on kaitstud autoriõigusega.

Kavandile on soovituslik lisada eraldi lehel või failina legend/selgitus kasutatud kujundi(te) kohta. Soovi korral lisada soovitused logo kasutamiseks erinevatel meenetel ja dokumentidel.

Konkursi tähtaeg ja tööde esitamine:

Konkursi töid on võimalik esitada nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt. Tööd palume saata hiljemalt 31. märtsiks 2023 elektronpostiga aadressile alatskivi.kunstidekool@gmail.com või tavalise postiga aadressile Alatskivi Kunstide Kool, Kooli 1, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või tuua kooli direktori kätte. Töö juurde palume kindlasti märkida autori nimi ja kontaktandmed.

Konkursi võitja valimine:

Konkursile laekunud töid hindab Alatskivi Kunstide Kooli poolt moodustatud komisjon. Konkursi korraldaja jätab endale õiguse võitjat mitte välja kuulutada.

Auhind:

Konkursi võitjat premeeritakse au ja kuulsuse ning Astri kinkekaardiga 150 EUR väärtuses.

Lisainfo:
alatskivi.kunstidekool@gmail.com
58135843