TÄHELEPANU!

Peipsiääre Vallavolikogu võttis 31. jaanuari istungil vastu määruse,
mille kohaselt tõusevad Alatskivi Kunstide Kooli õppemaksud alates 1. märtsist.

Uued õppemaksud ühes kalendrikuus:
1) muusikaosakonnas 30 eurot;
2) kunstiosakonnas 27 eurot;
3) tantsuosakonnas 25 eurot.
4) Lisapilli õppemaks on 25 eurot.
Õppemaksu suurus vabaõppes õppijale on kahekordne põhiõppe õppemaks ühes kalendrikuus.
 Õppides kahel või enamal erialal, rakendub õppemaksust 10% soodustus.