TULE ÕPPIMA ALATSKIVI KUNSTIDE KOOLI

Kokkusaamised Alatskivi Kunstide Kooli astumiseks toimuvad sellel aastal ainult augustikuus. Sooviavaldusi kooli astumiseks ootame kuni 31.05.2020.

Õppekorraldusest ja erialadest loe täpsemalt SIIT

ALATSKIVI
Sooviavaldus palun täita hiljemalt 31. maiks SIIN

VARA
Peipsiääre vallavolikogu otsustas 14.08.2020 toimunud istungil, et Vara Põhikooli muusikaklasside jätkamine toimub edaspidi Alatskivi Kunstide Kooli baasil. Õppetöö korraldusliku poole pealt see suuri muudatusi kaasa ei too. Õppetöö toimub endiselt Vara Põhikooli ruumides ning koostöö muusikaklasside ning üldhariduskooli vahel toimub endiselt. 2019/2020 õa saab Varal õppida klaveri ja flöödi eriala. Alloleva ankeedi põhjal selgitame välja, mis eriala saaksime alates 2020/2021 õa olemasolevale veel pakkuda.
Sooviavaldus palun täita hiljemalt 31. maiks SIIN