TULE ÕPPIMA ALATSKIVI KUNSTIDE KOOLI VARA OSAKONDA

Eelkooli esimene tund toimub 3. oktoobril kell 13.00 Vara Põhikooli muusikaklassis.

Õpetatavad erialad: klaver ja flööt

Osalejatel palun teada anda hiljemalt 1. oktoobriks SIIN, alatskivi.kunstidekool@gmail.com või
telefonil 5168059.

Avalduse kooli nimekirja kinnitamiseks leiate SIIT. Avalduse võite alla laadida ja täita otse arvutis ning digiallkirjastatud kujul saata alatskivi.kunstidekool@gmail.com või välja printida ning tuua direktori kabinett


TULE ALATSKIVI KUNSTIDE KOOLI ÕPPIMA!


Augustikuised sisseastumiskatsed toimuvad muusika- ja kunstiosakonda. Tantsuosakonda võetakse lapsi vastu ilma sisseastumiskatseteta.

TOIMUMISAEG: 30. augustil algusega kell 12.00.

Muusikaosakonna katsete sooritamiseks:

  • esitada üks lastelaul ilma saateta;
  • mälu test (õpetaja laulab või mängib klaveril ette lühikese meloodia, mille laps peab järele laulma);
  • rütmitaju test (õpetaja koputab ette lühikese rütmifiguuri, laps koputab järele sama rütmifiguuri);
  • kuulamise test (laps laulab õiges kõrguses järele õpetaja poolt lauldud või mängitud üksikuid helisid).

Kunstiosakonna katsete sooritamiseks:
  • joonistada kohapeal õpetaja juhendite järgi üks pilt


Osalejatel palun teada anda hiljemalt 29. augustiks SIIN, alatskivi.kunstidekool@gmail.com või
telefonil 5168059.
KOHTUMISENI SISSEASTUMISKATSETEL!

Tantsuosakonda sisseastumise sooviavaldusi ootame  kuni 30. augustini kooli e-mailile.

Avalduse kooli nimekirja kinnitamiseks ja tantsuosakonda astumiseks leiate SIIT. Avalduse võite alla laadida ja täita otse arvutis ning digiallkirjastatud kujul saata alatskivi.kunstidekool@gmail.com või välja printida ning tuua direktori kabinetti.