TULE ALATSKIVI KUNSTIDE KOOLI ÕPPIMA!

Sisseastumiskatsed toimuvad muusika- ja kunstiosakonda. Tantsuosakonda võetakse lapsi vastu ilma sisseastumiskatseteta.

TOIMUMISAEG: 24. augustil kell 15.00.

Muusikaosakonna katsete sooritamiseks:

  • esitada üks laul ilma saateta;
  • mälu test (õpetaja laulab või mängib klaveril ette lühikese meloodia, mille laps peab järele laulma);
  • rütmitaju test (õpetaja koputab ette lühikese rütmifiguuri, laps koputab järele sama rütmifiguuri);
  • kuulamise test (laps laulab õiges kõrguses järele õpetaja poolt lauldud või mängitud üksikuid helisid).

Kunstiosakonna katsete sooritamiseks:
  • joonistada kohapeal õpetaja juhendite järgi üks pilt.

Osalejatel palun teada anda hiljemalt 23. augustiks SIIN või alatskivi.kunstidekool@gmail.com või telefonil 5168059.

KOHTUMISENI SISSEASTUMISKATSETEL!

Tantsuosakonda sisseastumise sooviavaldusi ootame  kuni 29. augustini kooli e-mailile.

Detailsema avalduse kooli nimekirja kinnitamiseks ja tantsuosakonda astumiseks leiate SIIT. Avalduse võite alla laadida ja täita otse arvutis ning digiallkirjastatud kujul saata alatskivi.kunstidekool@gmail.com või välja printida ning tuua direktori kabinetti.